Przeskocz do treści

Mediacje Rówieśnicze i Szkolne

Mediacje Rówieśnicze i Szkolne to mediacje prowadzone w oświacie w różnych sytuacjach konfliktowych; uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, rodzice-szkoła, rodzice-nauczyciel itd. Konflikty szkolne zwykle mają kilku uczestników i wymagają uważnego spojrzenia z zewnątrz dzięki któremu strony mogą dotrzeć do rozwiązania, które zwykle leży w zasięgu ręki. Przeszkodą są emocje, błędne przekazy informacyjne, niewyjaśnione sytuacje. Mediacje w oświacie prowadzi zewnętrzny mediator. W szkole może także działać Klub Mediatora i wówczas mediatorami są przeszkoleni uczniowie, którzy wspierają rówieśników w rozwiązywaniu ich sporów.