Przeskocz do treści

Mediatorzy

Marceli Kwaśniewski Mediator

Mediacje gospodarcze, rodzinne, społeczne, oświatowe.

Marceli Kwaśniewski marceli.kwasniewski@gmail.com

Mediacje uczą pokory; wobec nieprzewidywalności zdarzeń, ludzkich możliwości, potrzeb i kreatywności. Mediacje inspirują; do zdobywania wiedzy, budowania współpracy, kreowania nowych rozwiązań, rozwijania empatii i sztuki rozumienia. Mediacje dają satysfakcję; gdy walczące strony zaczynają rozmawiać i słyszeć siebie nawzajem. A potem zaczynają rozmawiać.

Anna Charko Mediator Oświatowy Jestem pedagogiem, filologiem polskim a także praktykiem NLP. Interesuje się problematyka związaną z etnologia i antropologia kulturowa. Uważam, ze misją polskiej szkoły jest przede wszystkim kształtowanie postawy tolerancji u młodych ludzi. Mediacje to doskonałe narzędzie pracy w tej misji.

annacharko@wp.pl

Edyta Czernecka Mediator Oświatowy

Pedagog z wieloletnią praktyką, mediator mający za sobą kilkadziesiąt mediacji rodzinnych, rówieśniczych i oświatowych. Z ramienia Fundacji AITWAR prowadząca młodzieżową radę osiedla Jeżyce: Radę Młodzieżowych Jeżyków i projekt społecznej odpowiedzialności młodych: Wielkopolską Akademię Wolontariatu DobroWolni, specjalność: sytuacje konfliktowe na pograniczu szkoły i rodziny.

Aneta Halik Mediator Oświatowy

Aneta Halik aneta.halik@wp.pl

Mediator, pedagog, ekonomista, Prezes Fundacji Super Miejsce w Kielcach. Specjalista z zakresu komunikacji werbalnej, rozwiązywania konfliktów, negocjacji.  Prowadzi zajęcia dla młodzieży w Stowarzyszeniu „EGO” i Świetlicy terapeutycznej „Dobre Miejsca” w Ostrowcu Św. Sprawuje opiekę nad wychowankami, organizuje zajęcia plastyczne, teatralne i konkursy. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów i konfliktów, głównie wśród dzieci i młodzieży, a także w zakresie negocjacji między podmiotami gospodarczymi. Na co dzień współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi (m.in. szkoły, świetlice socjoterapeutyczne, MOPR, stowarzyszenia).

Robert Ogurkis Mediator Gospodarczy

Mediator, psycholog i psychoterapeuta w trakcie kształcenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jako członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, animator społeczny, facylitator. Prowadzi warsztaty, szkolenia i facylitacje dla różnych grup nieformalnych oraz instytucji/organizacji w obrębie komunikacji, współpracy, kompetencji społecznych oraz sposobów rozwiązywania konfliktów. Specjalizuje się w mediacjach karnych i gospodarczych.