Przeskocz do treści

O mediacjach

Mediacja to polubowny sposób rozwiązywania konfliktów z udziałem niezaangażowanej w spór osoby trzeciej, którą jest mediator. Strony siadają przy okrągłym stole i rozmawiają najpierw o tym co je dzieli, a potem o tym co je łączy i o proponowanych rozwiązaniach. Towarzyszy im mediator, który aktywnie wspiera proces porozumienia i poszukiwania rozwiązań. Pomaga także sporządzić finalne porozumienie – ugodę.

Mediacja to wyzwanie do spojrzenia na nasz konflikt z zewnątrz, do bycia kreatywnym, do odrzucenia uprzedzeń, błędnych przekonań i złych emocji. To wyzwanie zawsze dotyczy przyszłości a przeszłość, której już zmienić się nie da, pozostawia z tyłu.

Mediacja to korzyści na poziomie finansowym, emocjonalnym i formalnym. Oszczędzamy czas, którego nie spędzamy w sądzie, oszczędzamy pieniądze na kosztach procesowych, oszczędzamy sobie i innym konieczności publicznego opowiadania o prywatnych, czasem trudnych kwestiach. Oszczędzamy frustracji, niepokoju, lęku i negatywnych emocji związanych z salą sądową i procesem.  Skracamy drogę postępowania sądowego; zamiast procesu, dowodów, świadków, opinii, setek stron dokumentów i wyroku – tworzymy porozumienie, które zastępuje wyrok.

Mediacja to wyrok, który strony konfliktu piszą samodzielnie wspierane przez mediatora.

Kto może skorzystać z mediacji? Każdy, kto szuka możliwości polubownego rozwiązania sporu.

Unikaj sądów. Mediuj.