Przeskocz do treści

Zasady i przebieg mediacji

ZASADY MEDIACJI

Dobrowolność. Przystępujemy do mediacji ponieważ chcemy wspólnie z drugą stroną rozwiązać problem. Na każdym etapie mediacji możemy od niej odstąpić bez podawania przyczyn i nie poniesiemy z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Poufność. Wszystko co się dzieje podczas mediacji jest objęte klauzulą poufności. Informacji pozyskanych w mediacji nie wolno wykorzystywać w trackie procesu sądowego, a mediatora nie można wezwać na świadka.

Obiektywność. Mediator nie jest zaangażowany w spór stron. Nie wspiera żadnego z proponowanych przez strony rozwiązań, nie ocenia ani uczestników, ani pomysłów, ani efektów ich pracy.

Bezstronność. Mediator jest osobą nie związaną z żadną ze stron i nie opowiada się za żadnym z uczestników konfliktu. Dba o to, by podczas mediacji pomiędzy stronami panowała równowag sił i równość w dyskusji.

PRZEBIEG MEDIACJI

Najpierw strony indywidulanie spotykają się z mediatorem. Następnie odbywa się seria wspólnych spotkań, zwykle trwających około 1-2 godzin. Podczas tych spotkań strony pracują nad wieloma rozwiązaniami problemu i dyskutują o nich. Gdy wspólnie wybiorą najlepsze dla wszystkich, z pomocą mediatora zapisują je w postaci ugody. Strony podpisują ugodę, a mediator dostarcza ją do sądu wraz z protokołem z mediacji. Gdy strony się nie porozumieją, mediator przekazuje sądowi jedynie protokół z mediacji.

Efektem mediacji jest ugoda. W niej będzie szczegółowo opisane zawarte porozumienie. Musi ono być oparte na faktach, zgodne z rzeczywistością, opisywać realne działania możliwe do wykonania przez podpisujących ugodę, a jej efekty muszą być mierzalne i weryfikowalne. Sąd czyta ugodę i ją zatwierdza, co oznacza że ugoda staje się wyrokiem. Dzięki temu sąd nie musi prowadzić postępowania sądowego, a strony sporu nie muszą uczestniczyć w rozprawach. Można zakończyć spór wyrokiem - bez ani jednej rozprawy.