Przeskocz do treści

Mediacje Społeczne

Mediacje Społeczne charakteryzują się dużą liczbą uczestników konfliktu. Mogą to być np. mieszkańcy osiedla w sporze z administracją czy deweloperem czy grupa pracowników w konflikcie z pracodawcą. Gdy do sporu włączają się związki zawodowe mediator z mocy procedur pojawia się przed przystąpieniem do strajku pracując ze stronami nad rozwiązaniami, które pozwolą uniknąć przerw w pracy.